דף 'יוזמות' – בעריכה.

בדף זה יובאו יוזמות של העיתון ושל גורמי חוץ, בתחומי החיים הטובים.

בהצעות מתאימות אפשר לפנות אל boss2new@gmail.com